vad är en sökordsanalys

·

Vad är en Sökordsanalys och Hur Gör Man?

Sökordsanalys är en grundläggande aspekt av sökmotoroptimering (SEO) som innebär att identifiera och analysera ord, fraser samt termer som människor använder när de söker online. Det innebär en systematisk process för att förstå hur människor söker, vad de söker efter och det språk samt terminologi de använder.

Sökordsanalys hjälper webbplatsägare att optimera sitt innehåll och förbättra sina sökmotorrankningar, vilket driver mer trafik till deras webbplatser.

Sökordsanalys är ett viktigt steg i att utveckla en effektiv SEO-strategi. Det gör det möjligt för webbplatsägare att förstå behoven och intressen hos sin målgrupp och skapa innehåll som är relevant och meningsfullt för dem.

Processen innebär att identifiera sökord som är relevanta för webbplatsens innehåll och optimera det innehållet för att ranka framträdande i sökmotorresultatsidorna (SERP). Effektiv sökordsanalys hjälper webbplatsägare att attrahera mer trafik, generera leads och öka konverteringar.

I den här artikeln kommer vi att utforska de väsentliga elementen i sökordsanalys samt verktygen och teknikerna som används för att utföra en.

Vad är sökordsanalys?

Sökordsanalys är processen att identifiera och analysera populära ord samt fraser som används av individer i sökmotorer för att få en bättre förståelse av efterfrågan och konkurrens för dessa termer.

Det är en grundläggande uppgift inom SEO som gör det möjligt för marknadsförare att fokusera innehållet de skapar kring de ämnena, vilket ger riktning till optimeringsinsatser. Med tiden har sökordsanalys anpassats för att prioritera sökintention, vilket är det primära målet en användare har när de söker efter ett sökord i en sökmotor.

Sofistikerad sökordsanalys innefattar att organisera sökord efter användarresa och / eller försäljningstratt. En bra sökordsanalys gör det möjligt för användare att hitta precis vad de behöver, oavsett var de är i sin köpresa.

Vad är betydelsen av sökordsanalys?

Processen att identifiera relevanta söktermer som resonanserar med din målgrupp är avgörande för att utveckla en framgångsrik innehålls- och marknadsföringsstrategi. Sökordsanalys ger insikter i de faktiska sökfrågorna som görs av din målgrupp, vilket gör att du kan förstå deras behov och preferenser.

Genom att analysera sökvolym, konkurrens och relevans för dessa sökord kan du optimera ditt webbinnehåll, PPC-kampanjer och andra marknadsföringsinsatser för att locka mer kvalificerad trafik och uppnå högre konverteringar.

Dessutom hjälper sökordsanalys dig att ligga steget före din konkurrens genom att upptäcka nya trender och möjligheter inom din bransch. Med rätt verktyg och tekniker kan du genomföra effektiv sökordsanalys och få en konkurrensfördel i det digitala landskapet.

Vilka aspekter har sökordsoptimering?

Vid sökordsoptimering är det viktigt att ta hänsyn till de tre nyckelelementen relevans, auktoritet och volym. Relevans avser hur nära ett sökord ligger i linje med innehållet på en webbplats eller sida, medan auktoritet relaterar till nivån av förtroende och expertis som är förknippad med innehållsskaparen eller webbplatsen. Volym avser å andra sidan antalet sökningar för ett visst sökord över en given period, vanligtvis en månad. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan företag bättre förstå sin målgrupp och optimera sitt innehåll därefter.

Relevans

Att uppnå relevans i innehållsskapande är avgörande för att ranka på Google, eftersom sökmotorer prioriterar innehåll som bäst tillfredsställer de specifika behoven hos sökande.

Målet är att identifiera sökord som är relevanta för det innehåll som skapas, men också har tillräckligt med sökvolym för att driva trafik till webbplatsen. När relevanta sökord har identifierats kan de integreras i innehållet på ett sätt som ger värde till användaren och tillfredsställer deras behov.

Detta hjälper inte bara med ranking på Google, utan förbättrar också den övergripande användarupplevelsen och kan leda till ökad engagemang och konverteringar.

Auktoritet

Att etablera auktoritet inom ett givet område är avgörande för att förbättra en webbplats chanser att rankas högt på Google, eftersom sökmotorer prioriterar webbplatser som betraktas som auktoritativa källor till information.

Detta kan uppnås genom att berika webbplatsen med hjälpsamt, informativt innehåll och främja det för att tjäna sociala signaler och länkar.

Ju mer auktoritativ en webbplats uppfattas vara, desto mer sannolikt är det att Google ger den mer vikt som en informationskälla.

Detta är särskilt viktigt när man konkurrerar med större konkurrenter som till exempel 1177 eller Swedbank, eftersom deras auktoritet kan göra det svårt för andra webbplatser att rankas högt om inte innehållet är exceptionellt.

Det är därför avgörande för webbplatser att fokusera på att etablera och upprätthålla auktoritet inom sina respektive områden genom konsekventa insatser för att producera och främja högkvalitativt innehåll.

Volym

Att mäta den månatliga sökvolymen för ett specifikt sökord är som att bestämma befolkningen i en stad innan man öppnar en butik – det är avgörande för en webbplats att prioritera sökord med hög månatlig sökvolym, i Engelskan monthly search volume (MSV), för att säkerställa maximal trafik.

Månatlig sökvolym mäter antalet gånger ett sökord söks per månad över alla målgrupper.

Hur gör man en sökordsanalys?

För att genomföra en effektiv sökordsanalys är det nödvändigt att följa en systematisk tillvägagång. Detta innebär att börja med ett bas-sökord, undersöka de sökord som används av dina konkurrenter och ta hänsyn till viktiga mätvärden som sökvolymer och svårighetsgrad.

Det är också viktigt att uppskatta affärsvärdet av sökorden och identifiera ett primärt sökord som bäst motsvarar dina affärsmål.

1. Ange ett bas-sökord

Att använda en ett bas-sökord,  är en effektiv startpunkt för att genomföra grundlig sökordsanalys. Ett bas-sökord är ett ord eller fras som representerar ämnet för ditt innehåll. Det är grunden för din analys och ger riktning för att hitta relaterade sökord.

Med ett bas-sökord kan du använda olika verktyg för att generera en lista över relevanta sökord och fraser som oftast söks av din målgrupp. Denna process hjälper till att identifiera sökmönster och användaravsikt, vilket kan förbättra din innehållsstrategi.

2. Titta på dina konkurrenters sökord

Genom att undersöka vilka sökord dina konkurrenter rankar för kan du få värdefulla insikter i de söktermer och fraser som är relevanta för din bransch och målgrupp.

Du kan även identifiera brister i din egen strategi, hitta nya möjligheter att optimera ditt innehåll och få en bättre förståelse för det språk och den terminologi som din målgrupp använder för att söka efter information.

Det är viktigt att komma ihåg att helt enkelt kopiera dina konkurrenters sökord inte nödvändigtvis leder till framgång, eftersom du behöver ta hänsyn till din egen unika värdeproposition och målgrupp när du väljer samt optimerar dina sökord.

3. Se över nyckeltalen

Genom att analysera och prioritera de viktigaste mätpunkterna för sökvolym och svårighetsgrad kan du effektivt rikta in dig på de mest relevanta och uppnåeliga sökorden för ditt innehåll, vilket i slutändan ökar din synlighet och räckvidd till din målgrupp.

Sökvolym syftar på populariteten för sökordet, och sökord med hög sökvolym är mer benägna att dra in mer trafik till din webbplats. Å andra sidan mäter sökordssvårighet (KD) hur svårt det är att ranka för ett visst sökord, och låga KD-sökord är lättare att ranka för.

Genom att ta hänsyn till dessa två mätpunkter kan du identifiera höga sökvolym och låga KD-sökord som är relevanta för ditt innehåll och publik, och fokusera på att optimera ditt innehåll för dessa sökord. Detta kommer att hjälpa dig att förbättra dina sökmotorrankningar och attrahera mer trafik till din webbplats.

4. Uppskatta affärsvärdet av sökorden

Uppskattning av affärsvärdet av sökord är avgörande för att bestämma deras potentiella lönsamhet för din verksamhet, baserat på sannolikheten för konverteringar som resulterar från ranking för dessa sökord.

Det innebär att utvärdera sannolikheten för att ett sökord leder till en handling som är lönsam för verksamheten. Detta kräver en noggrann analys av sökordets relevans, sökvolymer, konkurrens och kommersiella avsikt.

Vissa sökord som är ämnes-relevanta kan inte leda till konverteringar, medan andra med lägre sökvolymer kan ha ett högre affärsvärde på grund av deras kommersiella avsikt.

Att noggrant uppskatta affärsvärdet av sökord kräver en datadriven metod som tar hänsyn till olika metriker, inklusive klickfrekvenser, konverteringsfrekvenser och kostnad per klick, bland andra.

Genom att uppskatta affärsvärdet av sökord kan företag optimera sin SEO och PPC-strategi för att fokusera på de mest lönsamma sökorden och öka sina chanser att driva konverteringar och intäkter.

5. Identifiera ett primärt sökord

Att identifiera den primära sökordet är en kritisk steg för att effektivt rikta in sig på ett ämne, då det tillåter företag att fokusera på att optimera viktiga element i sin innehåll för de mest relevanta och högvolym söktermer.

Det primära sökordet bör representera ämnet korrekt och ha högsta sökvolymen. Det bör användas i viktiga element på sidan som titel taggen, URL och rubrik.

Att välja rätt primära sökord kan göra en betydande skillnad i framgången för en innehållsmarknadsföringsstrategi. Det är viktigt att genomföra grundlig analys för att bestämma det mest relevanta och effektiva primära sökordet för ämnet.

När det primära sökordet är identifierat, kan det användas som grund för att skapa högkvalitativt innehåll som resonerar med målgruppen och driver trafik till webbplatsen.

6. Identifiera och definiera sökintentionen tydligt

Förståelse och anpassning till sökintentionen av ett sökord är avgörande för att optimera innehållet för att möta förväntningarna hos målgruppen och ranka högre i sökresultaten.

Sökintentionen avser anledningen bakom en användares sökfråga och deras önskade resultat.

Identifiering och träffsäkerhet i sökintentionen innebär att analysera typen av innehåll som rankar för sökordet och de vanliga teman eller frågor som uppstår i sökresultaten.

Denna information kan sedan användas för att skapa innehåll som tillfredsställer användarens avsikt, vare sig det är att lära sig, jämföra, köpa eller lösa ett problem.

Vilka verktyg finns det för sökordsanalys?

Det finns olika verktyg tillgängliga för att genomföra sökordsanalys, från gratis till betalda alternativ.

Gratis verktyg, som Google Keyword Planner, ger grundläggande insikter i sökvolymer och konkurrensnivåer, medan betalda verktyg som Ahrefs och SEMrush erbjuder mer avancerade funktioner som konkurrentanalys och svårighetsgrad, keyword difficulty (KD) på Engelska.

Gratis verktyg för sökordsanalys

Olika gratis verktyg finns tillgängliga för att utföra sökordssökning, såsom Answer The Public, ChatGPT, Google Keyword Planner, Google Search Console, Google Trends, SERP Checker och Ahrefs gratis sökordsgenerator, som alla erbjuder unika insikter i söktrender och trafikpotential.

Answer The Public använder automatisk ifyllning för att hitta frågor som människor söker efter, medan ChatGPT är en chattbot som kan användas för att hitta idéer för bas-sökord.

Google Keyword Planner är ett sökordsverktyg för annonsörer, och Google Search Console visar hur en webbplats presterar för sina 1 000 bästa sökord i organisk sökning.

Google Trends visualiserar den relativa sökpopulariteten för ett sökord över tiden, och att koppla en stigande ämne tillbaka till Google Trends kan ge mer specifika idéer.

Ahrefs gratis sökordsgenerator kan användas för att få sökvolymer för sökordsidéer, vilket ger värdefull data för beslutsfattande.

Betalda verktyg för sökordsanalys

De högkvalitativa digitala marknadsföringsverktygen som finns tillgängliga på marknaden erbjuder en omfattande analys av söktrender, trafikpotential och konkurrenslandskap, med databaser som sträcker sig till miljarder av sökord och AI-drivna funktioner som kan hjälpa byråer att möta kundernas unika behov.

Semrush, Moz Keyword Explorer, Ahrefs, SERanking och BrightEdge är några av de toppbetalda verktygen för sökordsundersökning som ger en detaljerad översikt över sökord, inklusive betald och organisk sökvolym, avsikt, konkurrens, CPC, historisk data, SERP-analys och mer.

Moz Keyword Explorer är idealiskt för att bygga en strategi snarare än en snabb överblick av data för några sökord, medan Ahrefs utmärker sig för sin kraft och flera paneler som ger information om total sökvolym, klick, svårighet, SERP-funktioner och volym-svårighetsfördelning.

SERanking erbjuder en intuitiv användargränssnitt, en robust databas och kostnadseffektiva funktioner som gör det möjligt för byråer att möta kundernas unika behov.

BrightEdge är ett AI-drivet verktyg som syftar till att göra mycket av den tidskrävande analysen för dig, med funktioner som Data Cube, ett AI-backat innehålls- och sökordsverktyg, och DataMind, en AI som hjälper dig att hitta söktrender, förändringar i konsumentbeteende och viktiga konkurrentrörelser.

Vad är longtail-sökord?

Ett longtail-sökord är en fras som vanligtvis består av tre till fem ord. Eftersom dessa sökord är mer specifika än generiska termer kan du rikta in dig på nischade demografiska grupper.

Longtail-sökord erbjuder många fördelar för företag och annonsörer, eftersom de lockar mer fokuserad och engagerad trafik, etablerar bättre kommunikation med potentiella kunder och kan potentiellt resultera i högre annonsrankningar på relevanta sökningar.

Jämfört med kortare eller bas-sökord har longtail-sökord lägre sökvolymer men är mer värdefulla för företag som vill ranka i organiska Google-sökningar. De kan också vara mer värdefulla för annonsörer som kör betalda kampanjer i google ads eftersom de kan resultera i högre annonsrankningar utan att betala premie för varje klick.

Ungefär 70% av sidvisningar beror på långa longtail-sökord. Därför är det viktigt för företag och annonsörer som vill dra mer värdefull trafik och etablera bättre kommunikation med potentiella kunder att hitta dessa sökord och integrera den i sin on-page optimering.

Vilka sökintentioner finns det?

Det finns fyra kategoriserade sökintentioner: navigeringsintention, informationsintention, kommersiell intention och transaktionsintention, alla dessa är identifierade av Google.

  • Navigeringsintention avser när en användare vill navigera till en specifik webbplats.
  • Informationsintention innebär att användaren söker svar på specifika frågor.
  • Kommersiell intention är när en användare letar efter en produkt eller tjänst men ännu inte har bestämt vad man ska köpa.
  • Transaktionsintention är när en användare är redo att köpa.

Att förstå dessa kategorier och hur de relaterar till en sökordsanalys och SEO-strategi är kritiskt för effektiv innehållsoptimering och förbättring av SERP-ranking.

Navigeringsintention

Navigeringsintentionssökningar används främst av sökare som avser att navigera till en specifik webbplats eller app. Denna typ av sökintention är mindre värdefull för SEO om inte varumärket är välkänt eller erbjuder en unik service.

Navigeringsintentionssökningar initieras vanligtvis av personer som redan är bekanta med varumärket, och deras mål är att snabbt komma åt en specifik webbplats eller app.

Informationsintention

Informationssökningar är de där användare söker information om ett specifikt ämne, produkt eller tjänst.

Dessa sökningar är vanligtvis de vanligaste och presenterar möjligheter för företag att visa sin kompetens och bygga förtroende hos potentiella kunder. För att optimera för informationsavsikt bör företag fokusera på att skapa högkvalitativt, informativt innehåll som behandlar frågor och bekymmer hos sin målgrupp.

Sökordsanalys kan hjälpa till att identifiera de mest relevanta och populära ämnena att skapa innehåll om, och användning av longtail-sökord kan hjälpa till att rikta specifika informationsfrågor.

Kommersiellintention

För att effektivt rikta in sig på sökningar med kommersiell avsikt bör företag fokusera på att skapa övertygande innehåll som visar upp deras produkter eller tjänster och särskiljer dem från konkurrenter. Detta innebär att genomföra noggrann sökordsanalys och analysera sökintention för att bestämma vilka sökord och fraser potentiella kunder använder när de söker efter produkter eller tjänster i deras bransch.

Genom att förstå kommersiell intention kan företag anpassa sitt innehåll för att möta de specifika behoven och önskemålen hos sin målgrupp, samtidigt som de framhäver de unika funktionerna och fördelarna med sina erbjudanden. Detta kan hjälpa till att driva potentiella köpare till deras webbplats och stärka deras trovärdighet, vilket i slutändan leder till ökad konvertering och försäljning.

Transaktionsintention

Utöver kommersiell avsikt är den andra typen av sökavsikt transaktionell, vilket innebär att en användare avser att göra ett köp eller genomföra en transaktion.

Dessa typer av sökord inkluderar ofta termer som ’köpa’, ’beställa’ eller ’prenumerera’.

Att optimera för transaktionell avsikt är avgörande för e-handelsföretag eftersom det kan leda till högre konverteringsfrekvenser och intäkter. Genom att förstå den specifika transaktionella avsikten bakom ett sökord kan företag skapa landningssidor som direkt tar upp användarens behov och ger en sömlös köpupplevelse.

Att analysera transaktionell avsikt kan också hjälpa företag att identifiera möjligheter för uppselling och cross-selling, samt att optimera sin kassaprocess för att minimera övergivna varukorgar.

Det är viktigt att notera att inte alla kommersiella sökord har transaktionell avsikt, och vice versa, så det är avgörande för marknadsförare att noggrant analysera och kategorisera sina sökord baserat på deras avsedda användning.

Hur lång tid tar det att utföra en sökordsanalys?

Tiden som krävs för omfattande analys av söktermer och bestämning av deras relevans för innehållet samt målgruppen varierar beroende på webbplatsens storlek och komplexitet.

Processen kan ta allt från några timmar till flera dagar, beroende på omfattningen och komplexiteten hos webbplatsen. Faktorer som antalet sidor, konkurrensnivån och nischmarknaden kan alla påverka tiden det tar att genomföra sökordsundersökning.

Sökordsanalys är en pågående process som kräver regelbunden övervakning och justering för att säkerställa optimal prestanda.

Att gå bortom traditionell sökordsanalys

En mer avancerad del inom SEO innefattar semantisk sökoptimering.

Att integrera semantisk SEO i din strategi innebär att förstå skillnaderna mellan traditionell sökordsanalys och semantisk SEO. Medan traditionell sökordsanalys fokuserar på att identifiera specifika sökord att rikta in sig på, tar semantisk SEO ett bredare tillvägagångssätt genom att optimera innehållet runt ämnen.

Denna metod bygger på idén att Googles algoritmer utvärderar sidor baserat på deras övergripande ämne, snarare än bara individuella sökord.

Integrering av semantisk SEO i din strategi

Genom att implementera principerna för semantisk SEO kan användarupplevelsen förbättras genom att tillhandahålla omfattande och organiserat innehåll som tillfredsställer deras sökintention och etablerar en auktoritativ närvaro på ett särskilt ämne.

Semantisk SEO kopplar relevanta entiteter, termer och fakta inom en faktisk noggrannhet och relationell relevans för att skapa ett innehållsnätverk som fokuserar på betydelser och ämnen istället för bara ord.

Genom att göra detta skapar semantisk SEO ett specialiserat språk som gynnar både användaren och sökmotorn, vilket säkerställer att innehållet lätt kan förstås av båda.

För att integrera semantisk SEO i sin strategi är det nödvändigt att utforska relevanta entiteter och deras sammanhang, skapa ett hierarki av relaterade ämnen, använda meta-taggar och rubriker för att specificera innehåll som uppfyller sökintentionen och mer.

Genom att göra detta kan semantisk SEO erbjuda en organiserad användarupplevelse, istället för slumpmässigt genererat individuellt innehåll.

Profilbild för Filip Blomqvist
Vill du ha en SEO konsultation om din hemsida?

Boka in en halvtimma med mig så går vi igenom din hemsida, vilka förbättringar du kan göra och hur du bör tänka för att öka dina intäkter och trafik.