vad är off-page seo

·

Vad är Off-Page SEO? Allt Du Behöver Veta

Off-page SEO menar till alla aktiviteter som utförs utanför en webbplats för att förbättra dess sökmotorrankning. Det inkluderar strategier som länkbyggande, sociala medier-marknadsföring och influencer outreach.

Medan on-page SEO syftar till att optimera innehållet och strukturen på en webbplats för att göra den mer sökmotorvänlig, handlar off-page SEO om att bygga upp en webbplats rykte och auktoritet genom externa faktorer.

Off-page SEO är en viktig aspekt av en omfattande SEO-strategi. Sökmotorer som Google använder en mängd olika faktorer för att bestämma en webbplats ranking, inklusive kvaliteten och kvantiteten av dess externa länkar, sociala mediesignaler och andra externa indikatorer på dess popularitet och relevans.

Genom att fokusera på off-page SEO kan man förbättra sin synlighet och locka mer organisk trafik till sin webbplats, vilket leder till ökad varumärkesmedvetenhet, högre engagemang och slutligen fler konverteringar.

Vad är Off-Page SEO?

Off-page SEO syftar på optimering av externa faktorer, såsom popularitet, relevans, pålitlighet och auktoritet för en webbplats, vilka uppnås genom att ansedda webbplatser länkar till eller marknadsför din webbplats.

Denna typ av SEO innebär åtgärder som tas utanför en webbplats för att förbättra dess ranking inom sökmotorresultatsidor (SERP).

Målet är att förbättra både sökmotor- och användaruppfattningen av en webbplats kvalitet genom att demonstrera dess värde genom godkännanden från andra ansedda källor på internet.

I grund och botten handlar off-page SEO om att tjäna länkar och bygga upp ett positivt rykte för en webbplats utanför dess egna sidor.

Varför är Off-Page SEO viktigt?

Off-page SEO har blivit allt viktigare för företag som vill förbättra sin online-synlighet och nå ut till fler personer. Genom att bygga högkvalitativa länkar från trovärdiga webbplatser kan du etablera din webbplats trovärdighet och auktoritet, vilket i sin tur ökar dina sökmotorrankningar.

Dessutom innebär off-page optimering olika aktiviteter såsom sociala medier marknadsföring, innehållsmarknadsföring och gästbloggning, vilket kan hjälpa dig att förbättra din exponering online och locka mer trafik till din webbplats.

Fördelar med Off-Page SEO

Genom att använda relevanta och målinriktade sökord kan en framgångsrik off-page SEO-strategi öka sökmotorrankningar och locka fler potentiella kunder, vilket resulterar i högre webbtrafik och konverteringar.

Fördelarna med off-page SEO sträcker sig också bortom sökmotorrankningar, eftersom det kan generera flera domänhänvisningar och förbättra webbplatsens exponering. Ett högre antal domäner som länkar till din sida indikerar att webbplatsen är trovärdig, vilket resulterar i ökad trafik på lång sikt.

Dessutom kan off-page SEO locka användare som stöter på varumärket på andra webbplatser, breddar målgruppen och ökar försäljningsintäkterna.

Genom att genomföra en stark off-page SEO-strategi kan företag dra nytta av förbättrad synlighet online och slutligen uppnå sina marknadsföringsmål.

Vad är länkar?

Länkar syftar till länkar från andra sajter som leder till din webbplats. Länkar och omnämnanden är en viktig del av sökmotoroptimering då länkar som pekar till din webbsida signalerar till Google att den är trovärdig.

Alla länkar är dock inte värda lika, länkar från sidor med högre auktoritet, hög trafik och är relevanta till din nisch är värda mer än en länk från en bloggkommentar till exempel.

En tumregel är att desto svårare en länk är att få, desto mer värde ger den. Ta det dock med en nypa salt.

Vilka typer av länkar finns för off-page SEO?

Att skaffa länkar för off-page SEO kan uppnås genom naturliga, manuellt byggda eller självskapade länkar, var och en med varierande nivåer av värde som överförs och potentiell påverkan på sökmotorrankningar.

Naturliga länkar ges redaktionellt utan någon åtgärd från en sidägares sida, medan manuellt byggda länkar skaffas genom avsiktliga länkbyggnadsaktiviteter som kundutveckling och influencer-marknadsföring.

Självskapade länkar å andra sidan skapas genom metoder som att lägga till en länk i en online-katalog, en bloggkommentar eller ett pressmeddelande. Vissa självskapade länkbyggnadstaktiker ogillas dock av sökmotorer på grund av deras association med black hat SEO.

Oavsett metod som används, bidrar värdet som överförs av länkande webbplats, dess popularitet, relevans för den länkade webbplatsen, hur ny länken är, ankartext som används, trovärdighet, antal andra länkar, auktoritet av domänen och sidan till länkens påverkan på SEO.

Hur bygger du länkar?

Att bygga kvalitativa länkar är en väsentlig del av off-page SEO. Det finns flera strategier för att bygga länkar som effektivt kan öka webbplatsens trafik. Dessa inkluderar att skapa långt innehåll, engagera sig i strategisk gästpostning, publicera forskningsbaserat innehåll, dra nytta av YouTube-marknadsföring och förbättra webbplatsens erfarenhet, expertis, auktoritet och tillförlitlighet (E-E-A-T) signaler.

Varför långformigt innehåll fungerar bättre

En studie av Backlinko visar att långt innehåll presterar bättre när det gäller att bygga länkar, med en ökning på 77% jämfört med kortare inlägg. Detta beror troligtvis på att längre innehåll ger mer värde för läsarna, då det kan gå djupare in på ett ämne, ge mer omfattande information och erbjuda insikter som kortare artiklar kanske inte har plats för.

Dessutom tenderar längre innehåll att vara mer delbart och kan skapa mer buzz på sociala medieplattformar, vilket kan leda till fler länkar.

En jämförelsetabell kan illustrera detta ytterligare:

Kort innehållLångt innehåll
Mindre omfattandeMer omfattande
Begränsad detaljnivåDjupgående analys
Kan kännas stressigtTar tid att läsa och ta till sig
Mindre delbartMer delbart på sociala medier

I slutändan kan investeringar i att skapa längre innehåll löna sig när det gäller att bygga länkar och öka synligheten för din webbplats online.

Strategisk gästinläggning

Strategisk gästbloggande innebär att identifiera högauktoritativa webbplatser inom din nisch och skapa informativa och engagerande artiklar som du pitchar till webblatsägaren.

Denna off-page SEO-strategi är effektiv för att bygga varumärkesmedvetenhet, öka webbplatsens trafik och förbättra sökmotorrankningar. Genom att bidra med värdefullt innehåll till respekterade webbplatser kan företag etablera sig som experter inom sin bransch och locka en bredare publik.

Det är dock viktigt att se till att gästinlägget överensstämmer med värdwebbplatsens riktlinjer och publik, samt inkludera relevanta länkar till företagets webbplats. Noggrann forskning och eftertänksam skrivning är nödvändiga för att skapa framgångsrika gästinlägg som kommer att gynna både värdwebbplatsen och företaget.

Publicera forskningsbaserat innehåll.

En effektiv metod för att etablera trovärdighet och auktoritet inom en nisch är att publicera innehåll som stöds av forskning om relevanta ämnen.

Denna typ av innehåll är mycket uppskattad av läsare och sökmotorer eftersom det ger djupgående och pålitlig information. Forskningsbaserat innehåll är baserat på vetenskapliga studier, dataanalys och expertåsikter, vilket gör det till en pålitlig källa till insikter och kunskap.

Genom att publicera sådant innehåll kan webbplatser attrahera högkvalitativa länkar och förbättra sina sökmotorrankningar. Dessutom hjälper forskningsbaserat innehåll att differentiera en webbplats från dess konkurrenter, vilket positionerar den som en auktoritativ källa till information.

Därför bör företag och webbplatser prioritera skapandet och publiceringen av forskningsbaserat innehåll för att förbättra sin off-page SEO och etablera sig som pålitliga källor till information inom sina respektive nischer.

Använd youtube-marknadsföring

Genom att använda YouTube-marknadsföring som ett sätt att öka varumärkessignaler kan det leda till större varumärkesexponering och en ökning av varumärkessökningar, vilket i slutändan ökar en webbplats synlighet och auktoritet.

För att fullt ut maximera fördelarna med YouTube-marknadsföring är det viktigt att skapa högkvalitativa videor som fångar tittarnas uppmärksamhet och tillhandahåller värdefull information relaterad till varumärket eller branschen.

Dessutom kan optimering av videotitlar, beskrivningar och taggar med relevanta nyckelord förbättra synligheten i sökmotorer och öka sannolikheten för att visas i relaterade sökningar.

Samarbeten med influencers eller andra relevanta kanaler kan också utöka räckvidden och trovärdigheten.

Att integrera YouTube-marknadsföring i off-page SEO-strategier kan ha en betydande inverkan på att förbättra varumärkessignaler och driva organisk trafik till en webbplats.

Förbättra E-E-A-T

I den föregående delen diskuterade vi fördelarna med att använda YouTube-marknadsföring för att förbättra off-page SEO. Fortsättning på detta ämne är det viktigt att notera att off-page SEO också i hög grad förlitar sig på faktorer som händer utanför din webbplats, såsom E-E-A-T.

E-E-A-T, vilket står för Experience, Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness, har blivit en avgörande rankingfaktor inom hälsobranschen och bortom. För att bättre förstå hur man förbättrar E-E-A-T är det hjälpsamt att överväga de fyra komponenterna som utgör det.

Följande tabell bryter ner varje komponent, vad den innebär och hur den kan förbättras för att öka din webbplats E-E-A-T.

KomponentVad det innebärHur man förbättrar
ErfarenhetPåvisa erfarenhet inom din nischKontinuerligt kvalitativt innehåll skrivet av experter inom ämnet med originella och unika infallsvinklar.
ExpertisVisa kunskap och expertis inom ditt områdeSkapa högkvalitativt innehåll som är korrekt, informativt och välundersökt. Använd trovärdiga källor och länka till dem.
AuktoritetAtt erkännas som ledande inom din branschBygg upp ett starkt varumärkesrykte genom att etablera dig som auktoritet genom gästbloggning, taluppgifter och närvaro på sociala medier.
PålitlighetInspirera tillit hos din publikVisa social bevis på din webbplats, som testimonials eller recensioner, och se till att din webbplats är säker och lätt att navigera.

Genom att fokusera på dessa tre komponenter kan du förbättra din webbplats E-E-A-T och slutligen förbättra din off-page SEO.

Få positiva recensioner online.

För att förbättra din webbplats E-A-T och övergripande närvaro på nätet är det viktigt att få positiva recensioner från kunder på olika plattformar. Som framhålls i Googles Quality Rater-riktlinjer spelar online-recensioner en betydande roll för att bestämma ett företags rykte och slutligen dess synlighet på sökmotorer.

Detta är särskilt viktigt för lokala företag, där recensioner är en avgörande faktor i lokal SEO. Men det är inte bara lokala företag som behöver fokusera på recensioner. För företag som inte får kundrecensioner, såsom bloggar eller mediasajter, kan utmärkelser och andra former av priser också fungera som indikatorer på en webbplats kvalitet och expertis inom ett visst område.

Därför är det viktigt att aktivt söka positiva recensioner och priser för att hjälpa till att bygga din webbplats E-E-A-T och förbättra dess närvaro på nätet.

Publicera ett pressmeddelande

Att publicera en pressrelease kan vara en effektiv strategi för att öka varumärkesexponeringen och potentiellt tjäna länkar, särskilt om innehållet är nyhetsvärt.

En pressrelease är en skriftlig kommunikation som distribueras till nyhetsmedier och journalister för att informera dem om en betydande händelse, produktlansering eller annan viktig nyhet relaterad till en företag eller organisation. Genom att distribuera en pressrelease kan företag nå en bredare publik och potentiellt få omnämnanden och länkar från trovärdiga nyhetskällor.

Det är dock viktigt att notera att en pressrelease måste vara nyhetsvärd och erbjuda värdefull information till målgruppen. Dessutom behöver företag säkerställa att pressreleasen är väl skriven, koncis och relevant för branschen eller nischen.

Tabellen nedan visar fördelarna och potentiella nackdelarna med att publicera en pressrelease.

FördelarNackdelar
Ökad varumärkesexponeringKan vara kostsamt
Potential för länkar tillbakaSvårt att sticka ut
Nå en bredare publikBegränsad kontroll över distribution
Fastställande av trovärdighet

Bli intervjuad inom din bransch

En effektiv strategi för att öka varumärkesexponeringen och tjäna auktoritativa länkar är att delta i intervjuer på relevanta webbplatser eller podcasts, genom att ge värdefulla insikter och etablera trovärdighet inom branschen eller nischen.

Dessa intervjuer ger inte bara en länk till din webbplats, utan ger också Google signalen att din webbplats presenteras på trovärdiga källor. Detta kan öka varumärkessökningar och förbättra din webbplats synlighet i sökresultaten.

Att bli intervjuad tillåter dig också att visa upp din expertis och bygga relationer med inflytelserika personer och potentiella kunder. Genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet kan du demonstrera ditt värde för din publik och positionera dig som en thought leader inom din bransch.

Skapa visuellt material som andra bloggar och hemsidor kan använda

Att skapa visuella hjälpmedel som kan delas och användas av andra bloggar inom din bransch kan vara ett effektivt sätt att öka din webbplats synlighet och tjäna länkar.

Genom att skapa infografik, diagram och grafer som är relevanta för din nisch, kan du tillhandahålla värdefull information till andra bloggare och webbplatsägare som kan vara intresserade av att dela ditt innehåll med sina läsare.

Dessa visuella hjälpmedel kan också hjälpa till att bryta upp långa textblock och göra ditt innehåll mer engagerande och lättläst.

Genom att inkludera din webbplats logotyp och en länk tillbaka till din webbplats på det visuella hjälpmedlet, kan du öka din varumärkesmedvetenhet och driva trafik till din webbplats.

Vad är en länkprofil?

En länkprofil är en samling av alla länkar som pekar till din sajt. Det är viktigt att ha en bra och naturlig länkprofil med högkvalitativa länkar för att ranka bra i sökresultaten.

On-Page vs Off-Page SEO

On-page SEO handlar om att optimera din egen webbplats medan off-page seo handlar om att arbeta utanför din egen sajt för att öka antalet länkar och trafik till din sajt.

On-Page SEO-faktorer

Effektiviteten av on-page SEO faktorer såsom core web vitals, sidhastighet, mobilvänlighet, titeltaggar, meta-beskrivningar, innehållskvalitet, HTML-rubriker, bild alt-text, intern länkning och navigering har en betydande påverkan på en webbplats sökmotorrankning och användarupplevelse.

Dessa faktorer är alla inom din kontroll och är avgörande för att optimera en webbplats prestanda. Core web vitals och sidhastighet är viktiga för att förbättra en webbplats användarupplevelse, medan mobilvänlighet säkerställer att webbplatsen fungerar bra på mobila enheter.

Titeltaggar och meta-beskrivningar spelar en viktig roll i att beskriva sidan och uppmuntra klick, medan innehållskvalitet utvärderas baserat på dess användbarhet, läsbarhet, unicitet och relevans.

HTML-rubriker specificerar rubriker och underrubriker, bild alt-text och intern länkning påverkar on-page SEO, och navigering säkerställer att alla användare kan få tillgång till och konsumera innehåll.

Börja optimera din On-Page och Off-Page SEO

För att förbättra en webbplats sökmotorrankning och locka nya kunder är det viktigt att implementera effektiva strategier för att optimera både on-page och off-page faktorer.

On-page SEO innebär att optimera aspekter av en webbplats som är under kontroll, såsom core web vitals, sidhastighet, mobilanpassning, innehållskvalitet och intern länkning.

Off-page SEO innebär att marknadsföra en webbplats eller varumärke runt webben genom externa länkar, sociala medier och outlänkade omnämnanden.

Outlänkade omnämnanden kan också fungera som citat för auktoritet och förtroende.

Google My Business är en annan viktig off-page faktor, särskilt för lokala företag, eftersom den ger information till Google och används för Google lokala pack och Google Maps sökningar.

Genom att optimera både on-page och off-page faktorer kan en webbplats rankas högre i SERP, locka nya kunder och uppnå företagssuccé.

Profilbild för Filip Blomqvist
Vill du ha en SEO konsultation om din hemsida?

Boka in en halvtimma med mig så går vi igenom din hemsida, vilka förbättringar du kan göra och hur du bör tänka för att öka dina intäkter och trafik.